Batteripakke

OMNI utvikler, designer, beregner/analyserer, dokumenterer, sammenstiller og tester batteriløsninger.

Alle utfordringer har en løsning

Med bred kompetanse innenfor kjemi, innkapsling og elektronikk samt avtaler med verdensledende celle fabrikanter, vil vi kunne lage løsninger for alle krevende applikasjoner og miljøer så som kontroll systemer, navigasjons- og posisjoneringssystemer, AUVs, ROWs, seismikk, geofysisk utstyr og nedihulls verktøy. Vi er ledende på løsninger innenfor høy temp og EX.

Alle typer batterier

Vi representerer i Norge Panasonic, Electrochem, Kokam, XenoEnergy, Oxis Energy, XALT Energy, Custom Cells Itzehoe og pbq batteries. Disse til sammen leverer de aller fleste teknologier, fra tradisjonelle som alkaline og syre til det aller siste innen lithium sulfur.

Sertifiseringer

De aller fleste av våre løsninger vil måtte tilfredsstille svært krevende tester og sertifiseringer. Vårt produksjonsmiljø er sertifisert i henhold til ISO 9001, ISO 14001 and BS OHSAS 18001 (ISO 45001). Vi har i tillegg EX Factory Quality Assurance Statement fra Nemko og alle operatører er sertifisert i henhold til IPC-A-610.

Batteripakken

Her har vi designet en batteripakke basert på lithium sulphur (Li-S) ettersom denne teknologien tilbyr svært høy energitetthet og lav vekt. I tillegg representerer Li-S en betydelig redusert risk for eksplosjoner og gassutslipp sammenlignet med for eksempel lithium ion og lithium polymer. Batteripakken vil levere ca 1500 ladinger, 41,8 Wh og 3 400 mAh under -5 til 80°C.

Les mer om batteriløsninger her

Induktiv kobling

OMNI designer, utvikler, dokumenterer og tester løsninger innenfor induktiv lading og kommunikasjon.

Elektronikk spesielt

Vår induktive teknologi er patentert og utviklet over 10 år, noe som har resultert i ledende løsninger innenfor krevende industrielle applikasjoner. Vi tilbyr ferdig systemer (hyllevare) og tilpasning av disse men også design og utvikling av kundespesifiserte løsninger. Vår teknologi brukes i et bredt spekter av applikasjoner, og går fra kraftige 3kW design helt ned til lav power design som overfører 30W ved hjelp av standard Qi coiler. Det er stor valgfrihet når det kommer til input and output voltage. Felles for disse, uansett effekt og voltage, er effektivitet opp mot 95% – som skiller vår teknologi fra det aller meste som finnes i dagens industrielle marked.

Vi har lang erfaring med minimering av den induktive flaten samt systemet som helhet. Det samme gjelder for applikasjoner der systemet må tilpasses innkapsling med spesiell formfaktor. Optimal avstand mellom de induktive flatene varierer noe, men de aller fleste løsningene fungerer best mellom 5 og 40 mm. Der det er relevant, blir alle system designet slik at EMC standarder møtes.

Kommunikasjon er en vital del av våre løsninger. Både selve ladeprosessen krever dette, men også produktet eller applikasjonen hvor ladingen skjer kan for ha behov for dette, f.eks. overføring av data fra en sensor. Vi benytter et bredt spekter av protokoller, fra lave data rater som UART eller RS232/485 til høyere som Ethernet løsninger, men også analoge audio eller video signaler.

Induktiv lading

Her brukte vi et tidligere design med standard coil hvor den induktive ladingen og overføringen ligger på 250W med input voltage på 110~230VAC og output voltage på 24VDC eller 325VDC. Kommunikasjon skjer ved RS232/485 med en data rate på 230 kbps og Ethernet med en data rate på 80 Mbps. Selve coilen er 90 mm i diameter og 8 mm høy. Designet trenger ikke vifter for kjøling.

Les mer om vår kompetanse innen induktiv lading og kommunikasjon her.

Mekanikk

OMNI designer, utvikler, beregner/analyserer, dokumenterer og produserer mekaniske løsninger og innkapslinger.

Sammensatte problemstillinger

Vi jobber med alt fra store, komplekse installasjoner offshore til bittesmå innkapslinger for medisinsk bruk. Selv om variasjonen i prosjekter kan virke stor, er det allikevel en del fellesnevnere. Først og fremst gjelder dette svært høye krav til kvalitet som følge av applikasjonen i seg selv eller miljøet den utsettes for. Videre er det ofte sammensatte problemstillinger hvor vanskelige avveininger mellom plass til rådighet, belastning, materialvalg, utseende og lignende må gjøres. De fleste av våre prosjekter vil også måtte møte kravene til krevende tester og sertifiseringer.

Olje, energi og forsvar

Vi betjener flere bransjer, men med en klar hovedvekt innenfor olje & energi – dvs produkter og løsninger i, rundt og under vann. Den andre bransjen som skiller seg ut i antall prosjekter er forsvar og lignende applikasjoner – også der høye krav og krevende miljøer. Mange av våre prosjekter produseres internt. Der det er nødvendig ut i fra kompetanse, materialer, maskiner eller kost, har vi et stort nettverk av godkjente leverandører.

Mekanikk

Ettersom dette er en demonstrator som brukes på messer og lignende liggende oppe i et akvarium, ble den vanntette innkapslingen laget i gjennomsiktig, type plast.

Flere av OMNIs partnere har spisskompetanse i design av industriell mekanikk.

Les mer om vår kompetanse innenfor innkapsling og mekanikk her

Omni demonstrator

Denne prototypen gjør egentlig ikke annet enn å demonstrere hvordan man kan overføre energi fra A til B uten bruk av kontakter. Imidlertid har den noen svært unike egenskaper. Last ned white paper demonstrator her.

Ekstrem ladehastighet

Først og fremst overføres power induktivt, dvs ingen konnektorer eller pinner – kun to glatte flater som kan være opp til 10 mm fra hverandre. Dette til tross, effektiviteten på overføringen er rundt 95%.

Lithium sulphur

Batteripakken består av celler med den nye og lovende lithium sulphur (Li-S) teknologien
som tilbyr svært høy energitetthet og lav vekt samt høyere sikkerhet enn dagens mest brukte løsninger. Utover lading, kan også kommunikasjon overføres induktivt, og da hele 80 Mbps.

For røffe og spesielle oppgaver

Induktiv lading, og da med industrielle ytelser, har noen åpenbare fordeler i spesielle miljøer og applikasjoner. I og rundt vann vil man med induktiv lading slippe (ofte dyre) konnektorer eller pinner som ruster og/eller brekker. I eksplosive soner representerer synlige konnektorer en fare for gnist, noe man unngår med en induktiv løsning. I applikasjoner med høye krav til IP grad eller miljøer med trykk kan en induktiv løsning redusere kostnader i form av redusert arbeidstid, færre antall byttede deler og påfølgende testing. Til slutt har en induktiv løsning ikke samme krav til presisjon for kontakt som tradisjonelle konnektorer, spesielt fordelaktig ved for eksempel lading av droner.

DEMONSTRATOREN

For å vise hva OMNI kan, har vi valgt å presentere en demonstrator for at du raskt og intuitivt kan danne deg et bilde av det spesialistnettverket vi er. Demonstratoren er et induktivt batteri. Demonstratoren er et induktivt batteri med intelligens, og ble utviklet for å teste ut flere nye teknologier og samspillet mellom disse som en illustrasjon av den samlede kompetansen i spesialistnettverket. Innovasjon Norge støttet prosjektet.

Innovasjon Norway

Sammenstilling

OMNI dokumenterer, industrialiserer, produserer, tester og sammenstiller elektronikk.

Elektronikk for krevende miljøer

Vårt produksjonsmiljø betjener teknologiselskaper med komplekse produkter og som har særskilte krav til utførelse, fleksibilitet og samhandling. Ofte er dette produkter i relativt små serier som skal fungere i svært krevende miljøer, være seg temperatur, vann og fukt, sjokk, vibrasjon og lignende. Spesielt innenfor produksjon av hi temp elektronikk har vi bred kompetanse og tilpasset produksjonsutstyr. Vi har flere av Norges ledende utviklere av hi temp elektronikk som kunder.

Avansert testing

Vi utvikler produksjonstester sammen med eller på oppdrag av kunden. Med en bred og avansert instrumentpark kan vi tilby flere typer test, på både kort- og systemnivå. Dette underbygges av et komplett styrings- og sporingssystem for produksjon, test og reparasjoner. Vi har også nødvendig utstyr for klimatesting og burn-in.

Sertifiseringer

Vi er sertifisert i henhold til ISO 9001, ISO 14001 and BS OHSAS 18001 (ISO 45001). Vi har i tillegg EX Factory Quality Assurance Statement fra Nemko og alle operatører er sertifisert i henhold til IPC-A-610.

Sammenstilling

Dette ble en relativt kompleks sammenstilling ettersom det er mange forskjellige elementer som skal fungere sammen. Kretskortene ble lakkert for bedre å tåle eventuell fukt. Av samme grunn ble batteripakken kapslet og pottet. Kretskortene for lading og overføring fungerer best når luftbobler i loddingene er på et minimum, og gikk derfor gjennom egne prosesser. Ettersom demonstratoren kun ble laget i et eksemplar, ble alle kretskort testet manuelt. Alle kabler ble laget in-house. Til slutt ble selve mekanikken montert ved hjelp av lim og pakninger.

Les mer om våre tjenester innenfor kompetanse innen produksjon og sammenstilling av elektronikk her.

Styring og kontroll

Elektronikk spesielt

Vår erfaring strekker seg fra mulighetsstudier og tidlig arktitektur til utvikling og implementasjon, med alt som hører til av dokumentasjon og test. Vi jobber også med fornying av løsninger, spesielt innenfor elektronikk.

Unik kompetanse

Innenfor elektronikk jobber vi med digital og analog system design, design av kretskort, FPGA design, embedded software, digital signal prosessering (DSP), test for produksjon og generell industrialisering. Vi jobber med et bredt spekter av applikasjoner, men har unik kompetanse rundt power og lading. Vi betjener flere bransjer, men med en klar hovedvekt innenfor krevende miljøer, dvs. olje & energi og forsvar.

Enkelt og avansert

Innenfor programvare leverer vi primært løsninger basert på Javateknologi og et bredt spekter av plattformer og verktøy. Vi har erfaring med å utvikle alt fra enkle applikasjoner til avanserte SOA-løsninger, f.eks. web-portaler, saksbehandlingssystemer, B2B/integrasjonsløsninger, overvåkningsløsninger og telekom BSS/OSS. De aller fleste av våre kunder befinner seg innenfor telekom & IKT, olje & energi og forsvar. Klikk på logoene under for å lære mer om våre tjenester innenfor mekaniske elektronikk og programvare.

Styring og kontroll

All funksjonalitet styres og kontrolleres av et hovedkort med tilhørende programvare. Avhengig av applikasjon vil programvarefunksjonaliteten fordeles mellom ekstern server og embedded på enhet. Først og fremst styres lading og levering av strøm ihht. satte parametre. Videre fasiliteres kommunikasjon mellom lader og mottaker. Til slutt, men ikke minst, sikker og effektiv drift av batteripakken krever cellebeskyttelse, ladekontroll, cellebalansering, diagnostisering,logg på historikk og lignende, også kalt BMS (Battery Management System).

Les mer om vår kompetanse innen styring og kontroll her