Et nettverk av spesialister

Vi betjener teknologiselskaper med komplekse produkter og som har særskilte krav til utførelse, fleksibilitet og samhandling. Ofte er det snakk om produkter i relativt små serier som skal fungere i svært krevende miljøer, være seg temperatur, vann og fukt, sjokk, vibrasjon og lignende. Spesielt innenfor produksjon av hi temp elektronikk har vi bred kompetanse og tilpasset produksjonsutstyr. Vi har flere av Norges ledende utviklere av hi temp elektronikk som kunder.

Vi leverer tjenester i alle faser av produktets livssyklus.